Proizvođači

Kontaktirajte nas

Naše linije dostupne su 24/7

Telefon:091 5096 891

Kontaktirajte našu podršku
GARMIN

Bilten

EU ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH  SPOROVA (ARSP) 

Od 15. veljače diljem cijele Europske unije sporove vezane uz online kupnju imate pravo i  mogućnost riješiti u svega nekoliko klikova na ovim stranicama. Europska komisija je za takvo rješavanje sporova osmislila platformu koja će biti dostupna svim građanima Europske unije.

Platforma je namijenjena za alternativno (izvansudko) rješavanje domaćih i prekograničnih sporova koji proizlaze iz ugovora o prodaji ili ugovora o uslugama između trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i potrošača s prebivalištem u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU) u postupku pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (u daljnjem tekstu: tijelima za ARPS) koja su ovlaštena provesti mirenje ili donijeti neobvezujuću ili obvezujuću odluku o sporu.

Kada potrošači i trgovci podnesu prigovor, tijela za rješavanje sporova djelovat će kao posrednici između dviju strana u cilju rješavanja problema.

Nakon što se postigne dogovor o tome tko će spor riješiti, platforma automatski prosljeđuje spor tom tijelu koje je dužno u roku od 90 dana riješiti spor u potpunosti preko Interneta.

 

Internetska platforma za online alternativno rješavanje sporova od 15. veljače 2016. kao i svim građanima Europske  unije dostupna Vam je klikom OVDJE.
OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA SKLOPLJENOG NA DALJINU

1. Ime, prezime, adresa i OIB potrošača (Kupca)  _________________________________________

_________________________________________________________________________________________

E-mail adresa Kupca: _____________________________________________________________________

Kontakt telefon i mobitel Kupca: ____________________________________________________________

2. Prima: I.S.ELEKTRONICKI PROIZVODI j.d.o.o., Zagrebačka  120 , 10370 Leprovica, Dugo Selo, e-mail: iselektronika@net.hr

3. Ja, ______________________________________________ (ime i prezime Kupca) ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor sklopnjen na daljinu te  vraćam robu  (upisati točan naziv robe)_________________________________________________________________, naručene dana __________________________________i primljene dana _____________________________________broj računa _____________________________________.

Ako ste jednostrano otkazali Ugovor u roku 14 dana od dana sklapanja Ugovora i uplatili novac, I.S.ELEKTRONICKI PROIZVODI  j.d.o.o. će Vam izvršiti povrat novca u roku 15 dana od dana kad zaprimi Vašu izjavu da raskidate predmetni Ugovor,te je roba vraćena neoštećena sa svom pripadajućom ambalažom i dodatcima . U slućaju da postoje oštećenja isporućene robe, dodtataka   ili ambalaže, povrat sredstava biti će umanjen za iznos potreban da se ista vrati u prvobitno stanje prilikom isporuke.

U svrhu povrata novca dužni ste dostaviti nam sljedeće podatke, kao i priložiti preslike originala obje strane Vaše važeće osobne iskaznice i kartice odabranog tekućeg ili žiro računa u Vašoj poslovnoj banci, kako bismo pravovremeno i točno izvršili povrat novca:

Naziv računa na kojeg želim povrat novca (upisati da li je žiro ili tekući račun): _________________________

Broj računa (točan IBAN broj): ________________________________________________________________

Naziv i sjedište banke kod koje se vodi gore navedeni račun: ________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Poziv na broj (npr. Vaš OIB): __________________________________________________________________

 

 

 
   

 

 


__________________________

Mjesto i datum podnošenja Izjave o jednostranom raskidu Ugovora